Nowy rok przyniósł wiele zmian w zakresie przepisów prawa pracy.

Nowe urlopy, uprawnienia dla rodziców, praca zdalna czy rozszerzenie zakresu kontroli trzeźwości.

Zmiany w kodeksie pracy w 2023 r.