Zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw od 01 stycznia 2024 roku został wprowadzony zakaz sprzedaży energetyków lub napojów energetycznych osobom poniżej 18. roku życia. Zakaz dotyczy napojów, w których składzie „znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie”.

Ustawa dotyczy także zakazu sprzedaży energetyków na terenie jednostek systemu oświaty (np. przedszkolach, szkołach, placówkach wychowawczych, bibliotekach pedagogicznych) oraz w automatach vendingowych.

Producent lub importer napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny ma obowiązek oznaczenia opakowania widoczną, czytelną, nieusuwalną i trwałą informacją o treści „Napój energetyzujący” lub „Napój energetyczny”.

Jeśli sprzedawca będzie miał wątpliwości, co do wieku kupującego może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek.

Za sprzedawanie energetyków w niedozwolonym miejscu będzie grozić kara do 2 tys. zł. Za produkowanie lub sprowadzanie nieodpowiednio oznaczonych napojów grozić będzie grzywna w wysokości do 200 tys. zł.

SKUTKI SPOŻYWANIA ENERGETYKÓW

Zakaz sprzedaży energetyków niepełnoletnim jest ważny ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa. Energetyki zawierają wysoką zawartość kofeiny i innych stymulantów, które mogą negatywnie wpływać na rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży.

Kofeina w nadmiernych ilościach może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia snu, nerwowość, bóle głowy, szybkie bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi i zaburzenia trawienia. Długotrwałe spożywanie energetyków przez niepełnoletnich może również przyczynić się do przedwczesnego uszkodzenia narządów, wpływając negatywnie na rozwój mózgu.

Ponadto, napoje energetyczne mogą być niebezpieczne, szczególnie gdy są spożywane w nadmiarze lub w połączeniu z alkoholem. Wzmożone działanie kofeiny może przysłonić uczucie zmęczenia i niestateczności po spożyciu alkoholu, co zwiększa ryzyko wypadków i podejmowania nieodpowiednich decyzji.

Wreszcie, niepełnoletni często nie mają wystarczającej wiedzy i doświadczenia, aby świadomie kontrolować ilość spożytej kofeiny i zrozumieć konsekwencje dla swojego zdrowia. Zakaz sprzedaży energetyków niepełnoletnim jest więc możliwością ochrony ich zdrowia i bezpieczeństwa.