W 2023 roku planowany jest wzrost akcyzy na papierosy i alkohol. Przedstawiony projekt budżetu państwa zakłada podwyżki, które mają na celu zarówno zwiększenie wpływów do budżetu, jak i ograniczenie spożycia tych produktów.

Co to oznacza to dla konsumentów i rynku?

Wzrost akcyzy na papierosy i alkohol to już nie nowość. Podobne decyzje podejmowane są przez rządy na całym świecie. Ma to na celu przede wszystkim zmniejszenie negatywnego wpływu palenia i nadużywania alkoholu na zdrowie publiczne oraz ochronę środowiska naturalnego.

W przypadku papierosów, wzrost akcyzy będzie wynosił 10 %. Z kolei akcyza na alkohol wzrośnie o 5%.

Badania wykazują, że podwyżki cen są skutecznym sposobem na zmniejszenie ilości palaczy i nadużywających alkoholu. Ma to wpływ na poprawę zdrowia publicznego, zmniejszenie kosztów związanych z chorobami powodowanymi przez palenie i nadużywanie alkoholu,
a także ograniczenie ilości odpadów produkowanych przez przemysł tytoniowy.

Dla konsumentów wzrost akcyzy na papierosy i alkohol oznacza konieczność wydania większej kwoty pieniędzy na te produkty. Jednakże należy zauważyć, że cena papierosów i alkoholu w Polsce jest wciąż relatywnie niska w porównaniu
z innymi krajami europejskimi. Warto również pamiętać, że wydawanie pieniędzy na papierosy i alkohol to wydatek, który nie przyczynia się do poprawy jakości życia, ani zdrowia.