Grupa Kapitałowa Specjał

0
lata na rynku FMCG w Polsce
0
liczba pracowników
0+
placówek franczyzowych

Grupa Kapitałowa Specjał to stabilna i silnie rozwijająca się polska firma. Założona w 1990 roku.

Przez ponad trzydzieści lat firma ewoluowała z dostawcy FMCG w grupę kapitałową, w skład której wchodzi 6 podmiotów, które funkcjonują i wzajemnie uzupełniają swoje kompetencje w różnych branżach.

Największy polski dystrybutor na ryku FMCG.

Działamy na skalę ogólnopolską, a także w różnych sektorach rynku

Hurt i detal FMCG

Hurt i detal medyczny

Ochrona osób i mienia oraz usługi porządkowe

Finanse

Jesteśmy w 100 procentach polską firmą. I największym polskim podmiotem na ryku FMCG.

We wszystkich spółkach należących do Grupy Kapitałowej Specjał jest zatrudnionych blisko 5,5 tysiąca osób, co sprawia, że jesteśmy jednym z największych pracodawców w kraju.

Ciągły rozwój GK Specjał przyczynia się do sukcesywnego wzrostu przychodów firmy i zwiększania zasięgu. Stale wychodzimy naprzeciw wyzwaniom otaczającego nas świata.

Działalność Grupy Kapitałowej Specjał to historia podmiotu opartego na mocnych fundamentach, wspólnej misji oraz niezmiennych wartościach, z którymi identyfikują się Zarząd oraz pracownicy. To jednak przede wszystkim historia firmy, która od lat skutecznie wykorzystuje swój potencjał.

Najważniejszym celem jaki stawia przed sobą Grupa Kapitałowa Specjał jest dynamiczny rozwój w długiej perspektywie czasowej. Firma należy obecnie do czołówki najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. Na te wyniki oprócz profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz charyzmy osób kierujących firmą, składają się wskaźniki dotyczące m.in. liczby zatrudnionych osób i związanego z tym potencjału, liczby obsługiwanych klientów, wysokości kapitału zakładowego, czy też wielkości rocznego obrotu.

Grupę kapitałową Specjał tworzą