Rozwijamy się

STAWIAMY NA WYSPECJALIZOWANĄ

KADRĘ PRACOWNICZĄ

Cenimy jakość oraz profesjonalną współprace na każdej płaszczyźnie, dlatego inwestujemy w szkolenia naszych pracowników.

Szkolimy zarówno kadrę zarządzającą, jak również pracowników operacyjnych, bezpośrednio pracujących w terenie.

Podnoszenie kwalifikacji i budowanie wiedzy, przekłada się na wydajniejszą i efektywniejszą pracę z klientem. Dlatego tak ważny jest dla Nas system szkoleń.

SZKOLENIE Z AUTOMOTYWACJI

Celem szkolenia z automotywacji było podniesienie kompetencji w zakresie automotywacji oraz zwiększenie świadomości dotyczącej celów, wartości i mechanizmów własnego działania naszych pracowników. Dzięki temu wszyscy uczestnicy nabyli wiedzę, w jak szybszy i łatwiejszy sposób realizować cele i przyjmować postawę nastawioną na szukanie rozwiązań, a nie problemów.

SZKOLENIE Z INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ

Inteligencja emocjonalna to niezwykle ważna kompetencja. Jej świadomość oraz rozwój są kluczowe dla rozwoju każdego człowieka – bez względu na jego stanowisko, wiek, płeć oraz pozycje w hierarchii firmy.

Warsztaty z inteligencji emocjonalnej skupiający się na zrozumieniu i rozwoju umiejętności emocjonalnych i interpersonalnych. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, czym jest inteligencja emocjonalna, poznać jej składowe, a także zgłębić swoją samoświadomość emocjonalną w różnych sytuacjach, co pozwoli im budować lepsze relacje z innymi.

SZKOLENIE Z TECHNIK SPRZEDAŻY

Każda firma na rynku chce uzyskiwać sukcesy sprzedażowe. Nasi pracownicy na szkoleniu z technik sprzedaży pogłębiali zdobytą wiedzę ze skutecznej komunikacji, analizy potrzeb klienta i opieki po dokonanej sprzedaży. Wzmacniali również umiejętności posługiwania się technikami sprzedaży czy uczyli się, jak skutecznie sprzedawać w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

SZKOLENIE Z NEGOCJACJI HANDLOWYCH

Negocjujemy nie tylko w życiu zawodowym, ale również społecznym czy rodzinnym. Niezależnie od miejsca czy sytuacji umiejętności negocjacyjne są bardzo cenne. Podczas szkolenia nasi pracownicy rozwijają wiedzę z zakresu technik negocjacji, czyli procesu negocjacji i techniki budowania odpowiedniej atmosfery oraz zamykania negocjacji w sposób satysfakcjonujący dla obydwu stron negocjacji.

SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Najcenniejszym zasobem, które posiada każde przedsiębiorstwo są ludzie. Uczestnicząc w szkoleniu z zarządzania zasobami ludzkimi nasi pracownicy doszkalają się w skuteczniejszym wdrażaniu nowych zasad zarządzania, motywowania oraz dobrej komunikacji. Nasi team leadarzy wiedzą, że odpowiednie rozdysponowanie zadań, nadzór czy wdrażanie różnych procedur, które niwelują niepowodzenia i przyspieszają pracę w obecnych czasach są niezbędne, aby przedsiębiorstwo sprawnie funkcjonowało.