Kierownik marketingu

Kossutha 6, Katowice
śląskie

umowa o pracę

pełny etat

kierownik

Twój zakres obowiązków

 • Opracowanie strategii rozwoju marki i komunikacji marketingowej firmy.
 • Przygotowywanie planu działań zapewniających wdrożenie przyjętej strategii.
 • Realizacja strategii przy zaangażowaniu osobistym, dostawców zewnętrznych i zespołu marketingu.
 • Dobór dostawców usług i zarządzanie współpracą z nimi.
 • Zarządzanie budżetem działu oraz projektami prowadzonymi przez zespół.
 • Monitoring i analiza efektywności realizowanych działań marketingowych.

Nasze wymagania

 • Doświadczenie w budowaniu strategii marketingowej dla firmy.

 • Znajomość dobrych praktyk marketingowych w fi rmie o profi lu handlowym.
 • Umiejętność współpracy z dostawcami usług marketingowych.
 • Kompetencje przywódcze.
 • Umiejętność zarządzania projektami.
 • Silne ukierunkowanie na cel i efektywność biznesową realizowanych działań

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do realizacji zadań,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się fi rmie,
 • Szkolenia podnoszące kwalifi kacje zawodowe,
 • Szkolenia zapewniające rozwój osobisty