Klauzula informacyjna

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Organizator Konkursu tj. RABAT DETAL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kossutha 6,40-832 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000098655, o kapitale zakładowym 52.500,00 zł;

2) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z administratorem danych na adres mailowy ado@rabat-detal.pl

3) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

4) Dane osobowe uczestników i zwycięzców będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach prawidłowego zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, w celach rachunkowych i podatkowych a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 litera a), c) i f) RODO;

5) Dane mogą być udostępniane dostawcom usług rachunkowych w celu prawidłowej realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych;

6) Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej;

7) Dane będą przechowywane do końca okresu przewidzianego na zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

8) Po upływie okresów wskazanych w punkcie 7). dane będą usunięte lub poddane anonimizacji;

9) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

10) Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego administratora a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

11) Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

12) Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach lub internecie) o wynikach Konkursu.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: