Franczyza – jak to działa?

W ciągu ostatnich kilkunastu lat polski rynek zalały sieci franczyzowe – amerykański wynalazek, który umiejętnie zaczynamy wykorzystywać do rozwoju biznesu rodzimego. Mimo, że niemal wszyscy spotkaliśmy się już z pojęciem franchisingu i słusznie kojarzymy go, ze światową marką McDonald’s wciąż nie do końca znamy poprawną definicję i nie potrafimy jasno wyjaśnić na jakich zasadach funkcjonuje ten system. Jako, że jest on doskonałym sposobem realizowania swoich zawodowych pasji oraz jedną z najszybszych i najskuteczniejszych dróg do osiągnięcia sukcesu warto wreszcie rozprawić się z kwestiami teoretycznymi. Być może okaże się, że franczyza to coś w sam raz dla nas?

W ramach wyjaśnienia – definicja franczyzy

Franczyza (ang. to franchise) jest to rodzaj współpracy pomiędzy niezależnymi przedsiębiorcami. Franczyzodawca w zamian za systematyczne opłaty franczyzobiorcy, udostępnia mu swoją markę oraz know-how, dzięki czemu ten może korzystać z przetestowanego już pomysłu na biznes. Według Europejskiego Kodeksu Etycznego Franczyzy jest zaś ona systemem marketingu dóbr, usług i technologii, opartym na ścisłej i ciągłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi firmami. Wobec tego do cech szczególnych franczyzy zaliczyć możemy gospodarczą, prawną i organizacyjną niezależność franczyzobiorcy względem franczyzodawcy, a także trwały, kontraktowy, umowny stosunek łączący obie strony, które z jednej strony cieszą się pewnymi prawami, a z drugiej przestrzegać muszą określonych obowiązków.

Od ogółu do szczegółu – główne zasady funkcjonowania systemów franczyzowych

Jak wynika z powyższej definicji w ramach zawieranej umowy franczyzy obu stronom przysługują pewne prawa, ale i na obie nałożone są obowiązki. I tak franczyzodawca jest właścicielem marki i znaku towarowego, sam przetestował koncept i wykazał rentowność biznesu, aby kolejno móc przekazywać swoją wiedzę dotyczącą tego, jak prowadzić działalność franczyzobiorcy. Z kolei franczyzobiorca prowadzi punkt pod szyldem sieci, jego zarobkiem jest zysk z działalności oraz jako właściciel mienia znajdującego się w punkcie finansuje znaczną część inwestycji w jego otwarcie i zaopatrzenie. Prócz tego płaci franczyzodawcy za licencję i przekazuje mu miesięczną opłatę franczyzową. Sam jednak określa ceny towarów lub usług, a także ma pewien wpływ na rodzaj i różnorodność asortymentu w swoim punkcie.

Gazetki:

Twój biznes w 2020 roku!

Nasi partnerzy: